ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งหลวง (เจริญราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
7
12
19
3
ป.1
6
2
8
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
33
22
55
6
ม.1
4
5
9
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
6
1
7
1
รวมมัธยมต้น
20
13
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
47
107
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...