ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
2
2
1
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
10
10
20
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
29
26
55
6
ม.1
10
7
17
1
ม.2
6
1
7
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
21
13
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
49
109
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...