ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
1
5
1
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
10
6
16
3
ป.1
10
1
11
1
ป.2
4
1
5
1
ป.3
2
9
11
1
ป.4
8
2
10
1
ป.5
2
0
2
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
28
16
44
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
22
60
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...