ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าชะอม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
15
29
1
อบ.3
15
15
30
1
รวม อบ.
29
30
59
2
ป.1
13
13
26
1
ป.2
13
17
30
1
ป.3
23
16
39
1
ป.4
16
14
30
1
ป.5
14
15
29
1
ป.6
18
9
27
1
รวมประถม
97
84
181
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
114
240
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...