ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าชะอม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
13
24
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
21
22
43
2
ป.1
14
16
30
1
ป.2
24
13
37
1
ป.3
16
13
29
1
ป.4
14
17
31
1
ป.5
20
10
30
1
ป.6
15
13
28
1
รวมประถม
103
82
185
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
104
228
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...