ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านประดาหัก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
6
9
15
2
ป.1
6
7
13
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
14
6
20
1
ป.5
6
2
8
1
ป.6
4
9
13
1
รวมประถม
50
39
89
6
ม.1
9
11
20
1
ม.2
8
3
11
1
ม.3
8
11
19
1
รวมมัธยมต้น
25
25
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
73
154
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...