ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านประดาหัก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
11
4
15
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
13
6
19
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
5
9
14
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
54
41
95
6
ม.1
9
3
12
1
ม.2
8
11
19
1
ม.3
10
5
15
1
รวมมัธยมต้น
27
19
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
71
163
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...