ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านประดาหัก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
16
11
27
2
ป.1
1
6
7
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
11
4
15
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
14
6
20
1
ป.6
7
1
8
1
รวมประถม
46
34
80
6
ม.1
3
4
7
1
ม.2
8
9
17
1
ม.3
6
3
9
1
รวมมัธยมต้น
17
16
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
61
140
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...