ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
22
41
2
อบ.3
18
20
38
2
รวม อบ.
37
42
79
4
ป.1
29
24
53
2
ป.2
20
18
38
2
ป.3
17
11
28
1
ป.4
30
18
48
2
ป.5
21
12
33
2
ป.6
30
19
49
2
รวมประถม
147
102
249
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
184
144
328
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...