ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าเลา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
7
6
13
2
ป.1
1
6
7
1
ป.2
1
1
2
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
4
1
5
1
ป.6
12
4
16
1
รวมประถม
30
20
50
6
ม.1
8
3
11
1
ม.2
3
0
3
1
ม.3
5
1
6
1
รวมมัธยมต้น
16
4
20
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
30
83
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...