ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองมะกอก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
5
3
8
2
ป.1
2
5
7
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
21
18
39
6
ม.1
9
5
14
1
ม.2
2
7
9
1
ม.3
7
5
12
1
รวมมัธยมต้น
18
17
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
38
82
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...