ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองมะกอก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
6
7
13
3
ป.1
4
3
7
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
2
0
2
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
23
14
37
6
ม.1
6
4
10
1
ม.2
6
5
11
1
ม.3
7
7
14
1
รวมมัธยมต้น
19
16
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
37
85
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...