ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทัพหลวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
21
16
37
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
17
6
23
1
ป.3
14
8
22
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
69
49
118
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
65
155
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...