ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
6
10
16
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
10
2
12
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
5
8
13
1
รวมประถม
37
33
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
43
86
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...