ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
4
9
13
2
ป.1
10
2
12
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
4
0
4
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
29
16
45
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
25
58
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...