ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
0
1
1
อบ.2
30
23
53
3
อบ.3
36
41
77
3
รวม อบ.
67
64
131
7
ป.1
45
31
76
3
ป.2
44
46
90
3
ป.3
55
39
94
3
ป.4
34
35
69
3
ป.5
35
33
68
3
ป.6
42
35
77
3
รวมประถม
255
219
474
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
322
283
605
25
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...