ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
0
1
1
อบ.2
32
39
71
3
อบ.3
41
32
73
3
รวม อบ.
74
71
145
7
ป.1
41
44
85
3
ป.2
52
41
93
3
ป.3
40
35
75
3
ป.4
36
36
72
3
ป.5
41
38
79
3
ป.6
38
41
79
3
รวมประถม
248
235
483
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
322
306
628
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...