ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสะนำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
7
5
12
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
2
0
2
1
ป.3
3
1
4
1
ป.4
1
2
3
1
ป.5
1
0
1
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
15
10
25
6
ม.1
5
2
7
1
ม.2
3
5
8
1
ม.3
4
5
9
1
รวมมัธยมต้น
12
12
24
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
27
61
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...