ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
23
36
1
อบ.3
8
13
21
1
รวม อบ.
21
36
57
2
ป.1
19
16
35
1
ป.2
20
16
36
1
ป.3
16
23
39
1
ป.4
13
22
35
1
ป.5
15
14
29
1
ป.6
18
9
27
1
รวมประถม
101
100
201
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
122
136
258
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...