ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
13
7
20
2
ป.1
4
10
14
1
ป.2
11
4
15
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
38
33
71
6
ม.1
16
9
25
1
ม.2
18
17
35
1
ม.3
10
9
19
1
รวมมัธยมต้น
44
35
79
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
75
170
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...