ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
8
19
1
อบ.2
13
19
32
1
อบ.3
29
29
58
2
รวม อบ.
53
56
109
4
ป.1
31
29
60
2
ป.2
30
29
59
2
ป.3
35
38
73
2
ป.4
36
35
71
2
ป.5
35
23
58
2
ป.6
46
29
75
2
รวมประถม
213
183
396
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
266
239
505
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...