ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
4
13
1
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
20
10
30
3
ป.1
6
4
10
1
ป.2
6
0
6
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
34
22
56
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
32
86
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...