ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหูช้าง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
21
20
41
2
รวม อบ.
31
31
62
3
ป.1
20
22
42
2
ป.2
19
10
29
1
ป.3
15
15
30
1
ป.4
18
20
38
1
ป.5
19
16
35
1
ป.6
19
13
32
1
รวมประถม
110
96
206
7
ม.1
20
12
32
1
ม.2
14
9
23
1
ม.3
14
14
28
1
รวมมัธยมต้น
48
35
83
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
189
162
351
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...