ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหูช้าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
20
40
2
อบ.3
22
22
44
2
รวม อบ.
42
42
84
4
ป.1
19
13
32
1
ป.2
14
15
29
1
ป.3
19
23
42
1
ป.4
17
17
34
1
ป.5
21
12
33
1
ป.6
18
15
33
1
รวมประถม
108
95
203
6
ม.1
15
11
26
1
ม.2
15
14
29
1
ม.3
26
13
39
1
รวมมัธยมต้น
56
38
94
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
206
175
381
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...