ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองฝาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
15
13
28
3
ป.1
4
10
14
1
ป.2
3
10
13
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
30
47
77
6
ม.1
12
7
19
1
ม.2
7
9
16
1
ม.3
7
2
9
1
รวมมัธยมต้น
26
18
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
78
149
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...