ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
10
7
17
2
ป.1
0
1
1
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
2
0
2
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
15
15
30
6
ม.1
2
4
6
1
ม.2
1
4
5
1
ม.3
3
0
3
1
รวมมัธยมต้น
6
8
14
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
30
61
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...