ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
5
1
6
1
รวม อบ.
9
5
14
2
ป.1
5
9
14
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
21
28
49
6
ม.1
2
4
6
1
ม.2
5
1
6
1
ม.3
4
2
6
1
รวมมัธยมต้น
11
7
18
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
40
81
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...