ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจอก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
6
15
1
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
26
24
50
3
ป.1
14
10
24
1
ป.2
13
5
18
1
ป.3
8
14
22
1
ป.4
10
3
13
1
ป.5
25
7
32
1
ป.6
14
13
27
1
รวมประถม
84
52
136
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
76
186
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...