ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจอก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
15
10
25
1
รวม อบ.
28
23
51
3
ป.1
11
5
16
1
ป.2
9
14
23
1
ป.3
13
5
18
1
ป.4
26
11
37
1
ป.5
14
15
29
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
84
62
146
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
85
197
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...