ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
11
14
25
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
5
9
14
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
4
12
16
1
รวมประถม
36
40
76
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
54
101
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...