ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
3
16
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
23
8
31
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
37
29
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
37
97
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...