ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองหวาย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
17
14
31
2
ป.1
13
12
25
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
16
4
20
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
56
41
97
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
7
3
10
1
ม.3
7
2
9
1
รวมมัธยมต้น
22
11
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
66
161
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...