ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเจ้าวัด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
17
14
31
2
ป.1
12
8
20
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
13
14
27
1
ป.4
10
14
24
1
ป.5
12
14
26
1
ป.6
16
12
28
1
รวมประถม
74
72
146
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
86
177
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...