ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยพลู ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
6
5
11
2
ป.1
0
4
4
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
2
1
3
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
6
1
7
1
ป.6
3
8
11
1
รวมประถม
22
22
44
6
ม.1
1
4
5
1
ม.2
0
4
4
1
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
1
8
9
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
35
64
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...