ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทองหลาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
17
27
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
24
26
50
2
ป.1
15
13
28
1
ป.2
19
21
40
2
ป.3
13
13
26
1
ป.4
18
24
42
2
ป.5
10
23
33
1
ป.6
19
16
35
2
รวมประถม
94
110
204
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
136
254
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...