ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทองหลาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
8
26
1
อบ.3
11
14
25
1
รวม อบ.
29
22
51
2
ป.1
13
8
21
1
ป.2
14
14
28
1
ป.3
17
23
40
2
ป.4
13
11
24
1
ป.5
17
24
41
2
ป.6
10
23
33
1
รวมประถม
84
103
187
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
125
238
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...