ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดผาทั่ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
9
14
23
2
ป.1
9
14
23
1
ป.2
12
6
18
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
6
10
16
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
49
50
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
64
122
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...