ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
12
1
13
1
รวม อบ.
15
3
18
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
1
3
4
1
ป.3
2
1
3
1
ป.4
1
2
3
1
ป.5
1
5
6
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
16
21
37
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
24
55
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...