ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
10
17
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
16
20
36
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
5
12
17
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
8
12
20
1
ป.5
15
4
19
1
ป.6
17
10
27
1
รวมประถม
62
52
114
6
ม.1
10
13
23
1
ม.2
16
13
29
1
ม.3
15
13
28
1
รวมมัธยมต้น
41
39
80
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
111
230
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...