ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
7
6
13
2
ป.1
3
6
9
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
29
33
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
39
75
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...