ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
17
12
29
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
4
10
14
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
42
44
86
6
ม.1
8
2
10
1
ม.2
11
6
17
1
ม.3
9
8
17
1
รวมมัธยมต้น
28
16
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
72
159
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...