ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
17
19
36
2
ป.1
10
3
13
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
4
10
14
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
46
40
86
6
ม.1
5
4
9
1
ม.2
8
2
10
1
ม.3
10
8
18
1
รวมมัธยมต้น
23
14
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
73
159
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...