ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
19
15
34
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
11
14
25
1
ป.3
12
6
18
1
ป.4
5
1
6
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
51
45
96
6
ม.1
15
2
17
1
ม.2
11
13
24
1
ม.3
10
6
16
1
รวมมัธยมต้น
36
21
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
81
187
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...