ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
17
12
29
2
ป.1
11
14
25
1
ป.2
11
6
17
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
12
5
17
1
รวมประถม
55
47
102
6
ม.1
12
13
25
1
ม.2
12
8
20
1
ม.3
11
9
20
1
รวมมัธยมต้น
35
30
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
89
196
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...