ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
11
23
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
23
22
45
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
9
19
28
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
9
14
23
1
ป.6
14
12
26
1
รวมประถม
56
71
127
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
93
172
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...