ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
11
26
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
27
21
48
2
ป.1
9
16
25
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
10
13
23
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
17
15
32
1
รวมประถม
63
72
135
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
93
183
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...