ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
16
29
1
อบ.3
12
12
24
1
รวม อบ.
25
28
53
2
ป.1
12
13
25
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
10
19
29
1
ป.4
6
10
16
1
ป.5
11
10
21
1
ป.6
9
14
23
1
รวมประถม
57
75
132
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
103
185
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...