ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
11
27
1
อบ.3
14
15
29
1
รวม อบ.
30
26
56
2
ป.1
17
13
30
1
ป.2
19
16
35
1
ป.3
15
17
32
1
ป.4
19
10
29
1
ป.5
18
13
31
1
ป.6
18
16
34
1
รวมประถม
106
85
191
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
136
111
247
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...