ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
15
32
1
อบ.3
20
13
33
1
รวม อบ.
37
28
65
2
ป.1
19
16
35
1
ป.2
15
16
31
1
ป.3
18
9
27
1
ป.4
20
13
33
1
ป.5
19
16
35
1
ป.6
26
17
43
1
รวมประถม
117
87
204
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
154
115
269
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...