ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำรอบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
1
7
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
15
7
22
2
ป.1
11
3
14
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
3
10
13
1
ป.4
10
3
13
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
44
31
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
38
97
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...