ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโกรกลึก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
13
25
1
อบ.3
15
13
28
1
รวม อบ.
27
26
53
2
ป.1
10
6
16
1
ป.2
14
17
31
1
ป.3
10
15
25
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
19
12
31
1
ป.6
21
10
31
1
รวมประถม
82
70
152
6
ม.1
16
13
29
1
ม.2
21
15
36
1
ม.3
10
19
29
1
รวมมัธยมต้น
47
47
94
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
156
143
299
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...