ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโกรกลึก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
13
26
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
23
20
43
2
ป.1
13
16
29
1
ป.2
11
18
29
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
22
13
35
1
ป.5
24
11
35
1
ป.6
16
15
31
1
รวมประถม
94
81
175
6
ม.1
29
16
45
1
ม.2
12
21
33
1
ม.3
14
14
28
1
รวมมัธยมต้น
55
51
106
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
172
152
324
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...