ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโกรกลึก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
13
17
30
1
รวม อบ.
23
25
48
2
ป.1
12
18
30
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
22
15
37
1
ป.4
25
11
36
1
ป.5
17
13
30
1
ป.6
17
20
37
1
รวมประถม
102
85
187
6
ม.1
21
18
39
1
ม.2
17
18
35
1
ม.3
15
10
25
1
รวมมัธยมต้น
53
46
99
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
178
156
334
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...