ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
9
13
22
1
รวม อบ.
15
22
37
2
ป.1
14
7
21
1
ป.2
15
13
28
1
ป.3
12
4
16
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
64
40
104
6
ม.1
13
11
24
1
ม.2
3
4
7
1
ม.3
10
7
17
1
รวมมัธยมต้น
26
22
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
84
189
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...