ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
13
19
1
อบ.3
16
12
28
1
รวม อบ.
22
25
47
2
ป.1
14
15
29
1
ป.2
13
6
19
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
10
2
12
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
14
14
28
1
รวมประถม
63
49
112
6
ม.1
3
4
7
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
5
10
15
1
รวมมัธยมต้น
19
21
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
95
199
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...