ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินมะค่า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
14
11
25
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
3
9
12
1
ป.3
5
1
6
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
29
37
66
6
ม.1
11
7
18
1
ม.2
5
5
10
1
ม.3
12
2
14
1
รวมมัธยมต้น
28
14
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
62
133
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...