ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านร่องตาที ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
14
27
1
อบ.3
15
18
33
1
รวม อบ.
28
32
60
2
ป.1
16
21
37
1
ป.2
19
21
40
1
ป.3
17
15
32
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
16
12
28
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
87
87
174
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
119
234
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...