ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านร่องตาที ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
9
27
1
อบ.3
17
15
32
1
รวม อบ.
35
24
59
2
ป.1
15
15
30
1
ป.2
17
20
37
1
ป.3
18
21
39
1
ป.4
17
14
31
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
14
11
25
1
รวมประถม
88
86
174
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
110
233
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...