ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
20
38
2
อบ.3
12
11
23
1
รวม อบ.
30
31
61
3
ป.1
25
18
43
1
ป.2
30
17
47
1
ป.3
16
13
29
1
ป.4
21
10
31
1
ป.5
16
19
35
1
ป.6
25
26
51
2
รวมประถม
133
103
236
7
ม.1
20
21
41
1
ม.2
22
18
40
1
ม.3
25
19
44
2
รวมมัธยมต้น
67
58
125
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
230
192
422
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...