ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
14
26
1
อบ.3
21
18
39
2
รวม อบ.
33
32
65
3
ป.1
15
15
30
1
ป.2
24
20
44
1
ป.3
31
15
46
1
ป.4
17
13
30
1
ป.5
22
12
34
1
ป.6
15
18
33
1
รวมประถม
124
93
217
6
ม.1
28
27
55
2
ม.2
16
18
34
1
ม.3
18
16
34
1
รวมมัธยมต้น
62
61
123
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
219
186
405
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...