ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
12
9
21
2
ป.1
7
2
9
1
ป.2
2
6
8
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
30
26
56
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
35
77
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...