ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
13
29
1
อบ.3
17
19
36
1
รวม อบ.
33
32
65
2
ป.1
12
23
35
1
ป.2
15
17
32
1
ป.3
25
15
40
2
ป.4
13
8
21
1
ป.5
19
11
30
1
ป.6
17
11
28
1
รวมประถม
101
85
186
7
ม.1
14
8
22
1
ม.2
18
11
29
1
ม.3
14
9
23
1
รวมมัธยมต้น
46
28
74
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
180
145
325
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...