ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
14
28
1
อบ.3
9
23
32
1
รวม อบ.
23
37
60
2
ป.1
12
20
32
1
ป.2
27
16
43
2
ป.3
13
10
23
1
ป.4
18
11
29
1
ป.5
16
14
30
1
ป.6
16
11
27
1
รวมประถม
102
82
184
7
ม.1
15
7
22
1
ม.2
18
12
30
1
ม.3
6
20
26
1
รวมมัธยมต้น
39
39
78
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
164
158
322
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...