ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
10
17
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
14
14
28
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
7
10
17
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
57
54
111
6
ม.1
7
3
10
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
4
0
4
1
รวมมัธยมต้น
18
8
26
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
76
165
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...