ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
16
11
27
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
53
48
101
6
ม.1
8
5
13
1
ม.2
4
1
5
1
ม.3
3
6
9
1
รวมมัธยมต้น
15
12
27
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
71
155
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...