ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
29
23
52
2
อบ.3
21
25
46
2
รวม อบ.
50
48
98
4
ป.1
27
23
50
2
ป.2
16
13
29
1
ป.3
30
23
53
2
ป.4
30
21
51
2
ป.5
28
27
55
2
ป.6
22
23
45
2
รวมประถม
153
130
283
11
ม.1
28
23
51
2
ม.2
39
17
56
2
ม.3
30
20
50
2
รวมมัธยมต้น
97
60
157
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
300
238
538
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...