ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
27
25
52
2
อบ.2
43
51
94
3
อบ.3
49
42
91
3
รวม อบ.
119
118
237
8
ป.1
65
53
118
5
ป.2
42
66
108
4
ป.3
57
54
111
4
ป.4
62
58
120
4
ป.5
44
42
86
3
ป.6
46
43
89
3
รวมประถม
316
316
632
23
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
435
434
869
31
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...