ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
15
30
45
2
อบ.2
53
52
105
3
อบ.3
45
50
95
3
รวม อบ.
113
132
245
8
ป.1
57
46
103
4
ป.2
65
54
119
4
ป.3
44
64
108
4
ป.4
57
56
113
4
ป.5
67
64
131
4
ป.6
46
41
87
3
รวมประถม
336
325
661
23
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
449
457
906
31
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...