ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
10
24
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
25
19
44
2
ป.1
12
12
24
1
ป.2
9
17
26
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
12
11
23
2
ป.5
17
17
34
1
ป.6
11
5
16
2
รวมประถม
69
74
143
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
93
187
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...