ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
4
4
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
1
5
6
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
4
1
5
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
24
23
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
25
28
53
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...