ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองมะสัง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
7
11
18
2
ป.1
6
10
16
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
5
10
15
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
40
44
84
6
ม.1
5
4
9
1
ม.2
5
2
7
1
ม.3
8
3
11
1
รวมมัธยมต้น
18
9
27
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
64
129
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...