ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองมะสัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
11
16
27
2
ป.1
8
3
11
1
ป.2
5
11
16
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
46
43
89
6
ม.1
7
2
9
1
ม.2
9
3
12
1
ม.3
6
5
11
1
รวมมัธยมต้น
22
10
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
69
148
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...