ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกลาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
4
14
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
17
14
31
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
6
14
20
1
ป.4
8
14
22
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
57
55
112
6
ม.1
12
9
21
1
ม.2
6
5
11
1
ม.3
10
4
14
1
รวมมัธยมต้น
28
18
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
87
189
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...